قوانلو رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت گلستان:کیفیت نان در حال نزول است/باید بر روی عواملی که در کیفیت نان تاثیر گذار هستند کار شود

البرز گلستان/گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گلستان ،حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان در اولین جلسه کمیسیون گندم ،آرد ونان استان که در محل استانداری گلستان وبا حضور معاون امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری گلستان برگزار گردید،گفت :متاسفانه واحدهای خبازی استان از سبوس غیر استاندارد استفاده می کنندوتنها دو کارخانه در استان سبوس بهداشتی برای مصارف انسانی تولید می کنند.

وی افزود :تمام کارخانه های تولید آرد استان می توانند سبوس استاندارد تولید کنند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گلستان گفت :شیوه نامه صدور مجوز نانوایی های آزاد پز ابلاغ شده وطبق قانون رفع موانع کسب وکار حق جلوگیری از صدور مجوز نانوایی آزاد پز وجود ندارد.

وی گفت :گندم استان گلستان آنقدر باگیفیت بوده که امروز یک برند است واین برند راباید حفظ کنیم .

قوانلو گفت :لازم است افزایش تولید آردتوسط واحدهای تولیدی استان وصادرات آن در دستور کار قرارگرفته شود.

وی گفت :کیفیت نان بسیار مهم است وبعد از افزایش قیمت نان مردم دنبال نان با کیفیت هستند ولی در حال حاضر کیفیت نان در حال نزول است ودر این زمینه باید بر روی عواملی که در کیفیت نان تاثیر گذار هستند کار شود ونانوایی هایی که در کیفیت خوب دارند باید تشویق شوند.

در این جلسه فرمانی مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان نیزبا اشاره به اهمیت رعایت استانداری اجباری در تولید انواع آرد وسبوس تولید کارخانجات برانطباق مصرف آرد خبازی ها با نوع پخت آنان وهمچنین رعایت مصرف نمک استاندارد در تولید نان واستفاده از سبوس با کیفیت مصرف انسانی در خبازی های سطح استان به منظور زیر چانه تا کید داشت .

در این جلسه همچنین نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان ،با اشاره به سطح زیر کشت انواع گندم در استان برآورد تولید سال جاری را تاایام حاضربالغ بر یک میلیون ودویست هزار تن اعلام داشت وشرکت غله استان نیز آمادگی خود وعوامل اجرائی ونظارتی را بر خرید این مقدار محصول مورد تآکید قرار داد.

در انتهای این جلسه با توجه به ابلاغ شیوه نامه اولویت ها صدور پروانه کسب نانوایی با آرد آزاد کار گروه تاکید بر اجرای قانون در پاسخ به در خواست متقاضیان پروانه کسب نانوایی برابر ضوابط قانونی واولویت های مندرج در شیوه نامه ابلاغی اخیر داشت .

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۳۱ ب.ظ

دیدگاه