- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

نیک نیا مدیر کل تامین اجتماعی گلستان از پایان مهلت بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب و برخورداری صاحبان تولید از امتیاز تقسیط و بخشودگی جرائم بیمه‌ای تاششم اردیبهشت ماه سالجاری خبرداد

البرز گلستان/مهلت بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب و برخورداری صاحبان تولید از امتیاز تقسیط و بخشودگی جرائم بیمه‌ای ششم اردیبهشت ماه سالجاری به پایان می‌ رسد.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان  با بیان مطلب فوق گفت:  کارفرمایان واجد شرایط که تاکنون از بخشودگی جرائم استفاده نکرده‌اند در مهلت باقی‌مانده تا ششم اردیبهشت نسبت به مراجعه به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر استان و برخورداری از امتیازهای این طرح بیمه‌ای اقدام کنند.

علی اصغر نیک نیا افزود: طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب که در دو مرحله و از خردادماه سال گذشته آغاز شده است، یکی از اقدامات مهم سازمان تامین‌اجتماعی می باشد که هدف آن در راستای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود واحدهایی است که به دلیل مشکلات و موانع تولید، حق‌بیمه‌های نیروهای خود را به‌موقع ارسال و پرداخت نکرده‌اند.

وی افزود: بر اساس این طرح بدهی بیمه ای کارفرمایان خوش‌حساب از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بخشوده می‌شود بدین صورت که کارفرمایانی که بدهی خود را یکجا یا در ۱۲ ماه به صورت اقساطی پرداخت کنند، از ۱۰۰ درصد و اگر در ۱۸ قسط بدهی خود را پرداخت کنند از ۸۵ درصد و با انتخاب ۲۴ قسط از ۷۵ درصد بخشودگی و کسانی هم که در بازه ۳۰ تا ۳۶ ماهه اصل بدهی خود را پرداخت کنند، از بخشودگی ۶۰ و ۵۰ درصدی برخوردار می‌شوند.

نیک نیا خاطرنشان کرد: ازجمله شرایط اصلی بهره‌مندی از مزایای این طرح، خوش‌حسابی کارفرمایان است بدین مفهوم که کارفرمایان قبل از ارائه درخواست باید در ١٨ ماه قبل از وقوع مشکل، حداقل چهار ماه لیست حق‌بیمه را به‌موقع ارسال و پرداخت کرده باشند.

 خبر از : مسلم افتخاری

0 [1]
0 [1]