افزایش ۶پرواز رفت و برگشت در مسیر گرگان_تهران_گرگان به پروازهای هفتگی

افزایش پروازهای هواپیمایی آسمان در مسیر تهران_گرگان_تهران

البرز گلستان/با پیگیری و درخواست اداره کل فرودگاههای استان گلستان ، شرکت هواپیمایی آسمان شش پرواز رفت و برگشت در مسیر گرگان_تهران_گرگان به پروازهای هفتگی خود اضافه کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان ؛ این پروازها بنا به درخواست این اداره کل و پیگیری های انجام شده در روزهایی که مشکل کمبود صندلی در مسیر تهران_گرگان_تهران محسوس بود ، برقرار گشته و تا پایان برنامه تابستانی این شرکت ادامه خواهد داشت . بر این اساس در روزهای سه شنبه و جمعه دو پرواز رفت و برگشت و روزهای شنبه و پنج شنبه یک پرواز رفت و برگشت (جمعا دوازده پرواز) به برنامه پروازی شرکت هواپیمایی آسمان افزوده شد و پرواز روز یکشنبه این شرکت در مسیر تهران و مشهد با تغییر تایپ پرواز انجام خواهد شد .
با اضافه شدن این پروازها ، تعداد پروازهای هفتگی هواپیمایی آسمان در فرودگاه گرگان به ۴۸ پرواز در هفته رسید که بیش از نیمی از پروازهای هفتگی فرودگاه گرگان را به خود اختصاص داده است .

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۵ ب.ظ

دیدگاه