قوانلومدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان از دبیری سومین سال پیاپی جشنواره رضوی توسط نهاد کتابخانه ها درراستای نهادینه سازی فرهنگ رضوی خبرداد

البرز گلستان/باحضور رابطین فرهنگی شهرستانها صورت گرفت؛جلسه توجیهی شیوه نامه اجرایی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی. نشست مشترک مدیرکل کتابخانه های عمومی با رابطین فرهنگی پیرامون شیوه نامه اجرایی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزارشد.

دراین نشست رضاقوانلومدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت:ماایرانیان مفتخریم که میزبان امام هشتم هستیم ونهاد کتابخانه ها نیز درراستای نهادینه سازی فرهنگ رضوی برای سومین سال پیاپی دبیری این جشنواره رابرعهده گرفته است.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان نعمت دیلم نیز دراین زمینه گفت:یکی ازراه های تقویت فرهنگ رضوی درجامعه جشنواره رضوی است که باید بابرنامه ریزی وپیگری درصدد تقویت فرهنگ رضوی باشیم.درادامه مریم اسماعیلی کارشناس فرهنگی اداره کل توضیحات تفصیلی پیرامون این جشنواره ارایه کرد.اسماعیلی دراین زمینه افزود:امسال شاهد برگزاری هفتمین جشنواره رضوی درسطح ملی هستیم که دبیری این جشنواره برعهده نهاد کتابخانه ها می باشد ومدیران کل استانها نیز به عنوان دبیران استانی این جشنواره هستند.

اسماعیلی درادامه افزود:کمیته های اجرایی دراستان تشکیل شده ورابطین شهرستانی انتخاب وشیوه نامه اجرایی جشنواره برای آنهاارسال وبه شکل حضوری نیز توضیح داده شده است.اسماعیلی مسابقه جشنواره را در دوشکل مکتوب واینترنتی خواند که هم به شکل انفرادی هم به شکل خانوادگی قابل شرکت می باشد.

کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه ها منابع مسابقه مکتوب ومجازی را در سه مقطع کودک،نوجوان وبزرگسال خواند که از شش عنوان کتاب مسابقه برگزارمیشود.

وی همچنین از ۷جایزه ملی،۳۱۳جایزه یک میلیون ریالی،و۸جایزه ویژه برای ۸خانواده خبر داد.

گفتنی است مهلت شرکت درمسابقات تا اول تیرماه می باشد و اختتامیه جشنواره رضوی همزمان بادهه کرامت در مرداد ماه برگزارخواهد شد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در دوشنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۸ ب.ظ

دیدگاه