- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

دکترتربتی نژاد نماینده مردم گرگان وآق قلا در مجلس شورای اسلامی در نشست روسای کانونهای بازنشستگی استان :مجلس و دولت در ایجاد شرایط اجتماعی وفرهنگی بازنشستگان بکوشند

البرز گلستان / همایش مدیران کانونهای بازنشستگی استان گلستان امروز با حضور جعفری مدیر صندوق استان گلستان و دکترنورمحمدتربتی نژاد نماینده مردم گرگان وآق قلا در مجلس شورای اسلامی و تیرانداز مدیر کل فنی حرفه ای استان و اصحاب رسانه در محل خانه امید بر گزار گردید.

دکترتربتی نژاد در این نشست گفت : بازنشستگی حادثه ای است که ما را از یک شرایط به شرایط دیگر می برد.و نقطه عطفی می باشد .

وی افزود: بزانشستگی سه دوره دارد دوره اشتغال و زمان بازنشستگی و بعد از بازنشستگی و در ادامه گفت : جوامع نیزبه دو دسته تقسیم می شود جواکعی که از نظر ثروت خوب است و جزء جوامع پیشرفته می باشد و درهنگام بازنشستگی هیچ نگرانی ندارند..

نماینده مردم گرگان وآق قلا در مجلس شورای اسلامی  ضمن بیان اینکه ما بالقوه وضع ما خوب است و باید با برنامه ریزی به بالفعل تبدیل شود اظهار کرد: درکشور ما مشکل بازنشستگان بخاطر رشد جمعیت زیاد می باشدو صندوق باید توانیی حداقل لازم را برای تامین رفاه نسبی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: هم مجلس و هم دولت باید در تکریم این اقشار بکوشند و یکی از  جنبه های تکریم ایجاد شرایط اجتماعی وفرهنگی این عزیران را فراهم کنیم.

دکترتربتی نژاد گفت :  این نشست تعهد بنده را به این قشر اضافه کرد و در بنده تاثیر گذار بوده استت و هرجا بتوانم بصورت فردی و یا جمعی برای آنان فعالیت می کنم

وی در خاتمه گفت : در اولین نطق خود در مجلس برای حمایت از این قشر صحبت می کنم .

 

0 [1]
0 [1]