درخشش و تقدیرمجددی دیگر از گروه خبر البرز گلستان دراشاعه فرهنگ صلح و سازش و خدمت به مردم ،این بارتوسط رئیس کل محترم دادگستری گلستان

البرز گلستان/از سوی  دکتر هاشمیان  رئیس کل دادگستری استان گلستان از گروه خبر البرز گلستان بواسطه تلاش در جهت سلامت جامعه وامنیت جسمی  جامعه که در مسیر صلح و سازش نسبت به درج اخبار شورای حل اختلاف استان و حمایت برنامه های قضایی استان لوح تقدیر صادر و طی مراسمی با حضور معاون قوه قضاییه و دادستان مرکز استان  و مدیران قضایی استان تحویل مدیر گروه خبر البرز گلستان شد.

این تقدیر که متعلق به تمام جامعه خبری سالم که در این راستا حرکت می کنند و دوستان زحمتکش گروه خبر البرز گلستان می باشد که باعث تقویت روحیه خبرنگاران ساعی در جهت در ج اخبار های در جهت سلامت جامعه و ایجاد امنیت روانی در آن گام بر می دارند . اجر کم عندالله مدیر گروه خبر البرز گلستان محمد صالح افتخاری

 

5454

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۶ ب.ظ

دیدگاه