در راستای ارتباط با اصحاب رسانه گلستان دکترسید مهدی حسینی بعنوان مشاوراجرایی ومدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد

البرز گلستان/طی حکمی از سوی دکتر فاضل رییس دانشگاه  دکترسید مهدی حسینی مشاور اجرایی رییس دانشگاه بعنوان مدیر روابط عمومی و امور بیین الملل دانشگاه منصوب شد در این حکم آمده است.

  همانگونه که مطلعید یکی از حقوق اساسی مردم دانستن و آگاهی است، آن هم در عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که بر اساس آگاهی و دانایی استوار است.

 بدیهی است در این میان، آگاهی دادن و اطلاع رسانی به مردم در زمینه سلامتی و بهداشت، اولی تر و ابتدایی ترین حق مردم خواهد بود. داشتن اطلاعات موثق و به موقع با توجه به هدف و ساختار سازمانها، بزرگترین سرمایه یک سازمان به حساب    می آید و حیات سازمان به داشتن یک ارتباط دو سویه درون سازمانی و برون سازمانی بستگی دارد.

    بدین منظور و با توجه به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب می نمایم.

 امید است که با همکاری سایر مدیران و معاونتهای دانشگاه و فراهم سازی امکان ارتباطی دوسویه و تسهیل شده با کارکنان در ایفای وظایف محوله موفق و موید باشید.

رییس دانشگاه در این حکم طراحی و اجرای برنامه های ارتباط با کارکنان درقالب ارتباطات مستقیم و یا استفاده از وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها ،ارتباط سازنده با اصحاب رسانه و توجه به جایگاه رسانه ها در انعکاس اخبار حوزه سلامت به مردم ،توجه به برون نمایی صادقانه و آگاهی دهنده و درعین حال آراسته دانشگاه از طریق کمک به بازطراحی مناسب تارنمای اصلی و وبدای دانشگاه ،همکاری با کلیه معاونت ها در برگزاری هرچه بهتر مناسبتهای مرتبط با سلامت ،ارتباط دوسویه و موثر و تبعیت از برنامه های روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وتلاش درجهت توسعه شغلی کارکنان روابط عمومی از طریق شرکت ایشان در دوره های آموزشی مرتبط را از جمله موارد مورد انتظار خود از مدیریت روابط عمومی عنوان کرده است.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۶:۳۵ ب.ظ

دیدگاه