نیک نیامدیر کل تامین اجتماعی گلستان ازسوق دادن بیمه زنان خانه دار و مشاغل آزاد به حوزه صنایع دستی و گردشگری خبرداد

بیمه کارگران ساختمانی در گلستان حدود ٩٠ درصد تا پایان آذرماه امسال افزایش داشته است.

البرز گلستان/مدیر کل تامین اجتماعی گلستان با بیان مطلب فوق گفت: بیمه شدگان کارگران ساختمانی در ابتدای دولت یازدهم تعداد نه هزار و ٧٧۴  نفر بود که در آذر ماه سال جاری با رشدی معادل ٨٩ درصد  به ١٨ هزار و ۵٠٩  نفر رسید.

علی اصغر نیک نیا افزود: تعداد بیمه شدگان کشاورز نیز ١٠ هزار و ٧۴٩ نفر  بود که در آذر ماه امسال با رشدی حدود ۶٢ درصد به ١٧ هزار و ۴٠۶ نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: بیمه شدگان مشاغل آزاد هم در خرداد ماه ٩٢ تعداد ١۴ هزار و ۴۴۵ نفر بود که در آذر ماه سال جاری به ١۶ هزار و ٩٣٨ نفر افزایش یافت.

وی اعلام کرد: تعداد بیمه شدگان زنان خانه دار نیز از ۵٠۵ نفر به یک هزار و ٧٩٨ نفر در مدت مذکور رسید.

وی عنوان کرد: جهت گیری افزایش بیمه شدگان گروه های هدف در ابتدای دولت یازدهم در حوزه کارگران ساختمانی و بیمه شدگان کشاورزی با کمک یارانه ای بوده است.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان تصریح کرد: در حوزه بیمه شدگان صنایع دستی و گردشگری ( بافندگان ) شاهد سوق یافتن آنها به سمت بیمه زنان خانه دار و مشاغل آزاد هستیم.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در پنج شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۱ ب.ظ

دیدگاه