نجات جان بیش از ۲۲۰۰ مادرباردار پرخطردر گلستان عنوان ” برتر در امر پیگیری مادران پرخطر را از سوی وزارت بهداشت و درمان به ارمغان آورد

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سوی وزارت متبوع به عنوان    ” برتر در امر پیگیری مادران پرخطر ” نائل گردید . 

البرز گلستان/ نجات جان بیش از ۲۲۰۰ مادرباردار پرخطر نتیجه تلاش شبانه روزی و بی وقفه سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی  درمانی بوده است . 

اقدامات ومداخلات موثر این  حوزه اعم از اجرای برنامه آنکالی پیگیری مادران پرخطردرخارج ازساعات اداری، اجرای فرایندحمایت مادران بی بضاعت وآسیب پذیراز طریق حمایتهای مادی ومعنوی، برگزاری جلسات آموزشی با همکاری گروه تخصصی زنان بمنظور تقویت بنیه علمی تیم سلامت ، بازدیدهای میدانی وپایشهای مدیریتی درسطح شهرستان ، برگزاری واجرای مصوبات کمیته های بهداشتی مرگ مادر، اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران و………. توفیق کسب رتبه برترحوزه معاونت بهداشتی دانشگاه را درامرپیگیری مادران پرخطر بهمراه داشته است.

امیداست با تلاش مستمر  و همدلی زحمتکشان این حوزه ، شاهد اعتلای روز افزون سلامت مادران تحت پوشش بوده و نتیجه خدمات ارائه شده ، کاهش مرگ و میر و ناتوانی (مورتالیتی وموربیدیتی)  دراین قشرآسیب پذیرباشد. Download[1]

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۳:۲۳ ب.ظ

دیدگاه