- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

به منظور نظارت بر فعالیتهای خانه امید بازنشستگان گلستان جعفری مدیر صندوق بازنشستگی استان از برگزاری اولین جلسه شورا خبرداد

البرز گلستان/ نشست اوٌلین هییت نظارت بر خانه های امید بازنشستگان کشوری گلستان برگزار .

این نشست که با حضور جعفری مدیر صندوق بازنشستگی استان گلستان و نمایندگان ادارات کل ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان و شهرداری برگزار گردید . جعفری اظهار داشت : به منظور نظارت بر حسن اداره و استفاده بهینه از خانه های امید بازنشستگان کشوری در راستای آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی و فرهنگی ور فاهی  به بازنشستگان کشوری این شورا تشکیل گردید .

جعفری از دیگر وظائف شورای برنامه ریزی خانه های امیدرا  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها فرهنگی و هنری و ورزشی و تعامل و هماهنگی با نهادها و موسسات وادارات شهرستان جهت استفاده از امکانات بالقوه آنها در جهت اهداف خانه های امید نا مبرد.

وی افزود : اعضای این شوراعلاوه بر  دستگاههای اجرایی مدیر صندوق بازنشستگی استان و رابط فرهنگی اجتماعی مدیریت و مدیر اجرایی خانه امید و دو نفر از بازنشستگان کشوری به پیشنهاد هیات مدیره کانونهای بازنشستگی می باشد.

مدیر صندوق بازنشستگی استان گلستان از مصوبات اولین نشست این شورا تجهیز کتابخانه و همچنین تبلیغات و برگزاری جشنواره غذایی و واگذاری زمینی جهت ساخت استخر بر ای بازنشستگان و واگذاری زمینی بعنوان باغ سالمندان و بازنشستگان اعلام کرد.

وی در خاتمه اظهار کرد: با استفاده از ظرفیتهای خیرین پیشکسوت  می توان فرصتهای رفاهی برای بازنشستگان ایجاد کرد.

مقرر شد ه است این جلسه هر ماه یکبار برگزار گردید.

0 [1]
0 [1]