- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

(چشم انداز بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی)۶۰درصد از متقاضیان کار گلستان دارای مدرک تحصیلی لیسانس میباشند

(چشم انداز بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی)
ازمحمد رهبری معاون کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان

البرز گلستان/کمبود فرصت های شغلی برای دانش آموختگان آموزش عالی و بازار عرضه نیروی کار تحصیل کرده در بازار کار ایران یکی از چالش های اساسی کشور در دهه اخیر بوده است که قطعا با سیاست های کنونی آموزش عالی ، تشدید بحران در بازار کار دور از انتظار نیست.
رفع این چالش در گرو برنامه و سازماندهی اقدامات هر دو طرف عرضه و تقاضای نیروی کار است بدین منظور اهتمام جدی دست اندرکاران مرتبط در تنظیم بازار کار در جهت ساماندهی وضع موجود و برنامه ریزی منطقی برای آینده دلخواه با تشریک مساعی خبرگاران، صاحبنظران و اندیشمندان بدور از هر گونه گرایشات سیاسی ضروری می نماید.

تصویر عرضه نیروی کار در استان گلستان و مطالعات شاخص ها کلان بازار کار استان نشان میدهد که هر روز بر تعداد افراد جویای کار افزوده میشود ودر بررسی های بعمل آمده از وضعیت ثبت نام شوندگان و بکار گمارده شدگان متقاضیان کار در فرصت های شغلی توسط کاریابی های استان مبین این نکته میباشد که قریب ۶۰% از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی لیسانس میباشند و ۸۵% از فرصت های شغلی در مشاغل غیر مرتبط و غیر تخصصی توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی اشغال گردیده است.
۳۲% از جویندگان کار در رنج سنی ۲۹_۲۵ قرار دارند و حدود ۴۰% از جویندگان کار در رنج سنی ۱۵_۲۹ ساله قرار دارند.
در بررسی وضعیت تقاضای نیروی کار بیشترین مشاغل و فرصت های شغلی در بخش خدمات ۵۶% سپس صنعت ۳۵% و کمتر از ۵% مربوط به بخش کشاورزی است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بدلیل تصمیم تاخیر در بازار کار و پناه بردن افراد به تحصیل در دانشگاهها در مقاطع تحصیلی تکمیلی است بنابراین می بایست برای حل معضل کنونی:
۱_ساماندهی گسترش بی رویه نظام آموزش عالی در الویت قرار گیرد.
۲_مراکز آموزش عالی در قبال عرضه نیروی کار بدون مهارت پاسخگو باشند.
۳_تنوع بخش و پویایی بازار کار در دستور کار قرار گیرد.

مشاغل نوین خدماتی مرتبط با فعالیت در کشاورزی و صنعتی برای آینده نزدیک تعریف شود.

ساماندهی آمار و اطلاعات شاغلین و جویندگان کار (نظام جامع اطلاعات بازار کار) در استان گلستان اجرا و عملیاتی گردد.
به نتایج پژوهش ها و مطالعات انجام شده در خصوص پتانسیل ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و اشتغالزایی استان اهمیت داده شود.
آموزش فنی و حرفه ای منطبق با نیاز روز و آینده برنامه ریزی نماید.
سبک آموزش، محتوی آموزش و نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی مورد بازنگری مجدد و جدی قرار گیرد موسسات و نهاد های مالی در پرداخت تحصیلات به بنگاههای اقتصادی ایجاد اشتغال و پایداری آن توجه جدی شود.
مقوله آموزش کارآفرینی در جامعه به دست خبرگان و صاحبنظران سپرده و مدیریت شود.
موازی کاری دستگاههای اجرایی در ایجاد اشتغال ساماندهی گردد.
توجه و حمایت ویژه (قانونی، مالی و معنوی و …) در توسعه روستاها در دستور کار قرار گیرد.
فرآیند راه اندازی کسب و کار در استان با توافق مدیران بومی با حذف بروکراسی های زائد اداری در قالب پنجره واحد کسب و کار تسریع گردد.
توجه به اسناد بالادستی استان میبایست بصورت مستمر در دستور کار مدیران قرار گیرد و ظرفیت های اقتصادی نهفته استان که ارزش افزوده با ایجاد در تولید و اشتغال و GDP مورد توجه همگان قرار گیرد.
توجه به مشاغل سبز و مشاغل دانش بنیان و it محور و فارغ التحصیلان علاقه مند به فعالیت در این حوزه ها مورد حمایت جدی قرار گیرند.

0 [1]
0 [1]